FÖRE & EFTER FRAMSIDA

 
För ett par år sedan fick vi ett uppdrag i Skanör där vi fick vara med från början till färdigt resultat. Det är alltid lika roligt att se förvandlingen. Här kommer bilder på framsidan innan vi började skissa. 
 
 
Gräset kändes onödigt, men såklart så behöll vi träden. Man ska tänka sig för innan man tar bort träd från tomten. Det är bättre att beskära om de blir för stora...
 
 
Gräset ersattes med singel och vi valde en Buxbomkant ut mot gatan. I singeln vilar Buxbomklot och olika gräs och kraftiga portaler skapar en pampig entré. På portalerna klättrar Murgröna och in mot huset placerades en bänk. Belysningen byttes ut mot något modernare men fortfarande klassiska armaturer som passar bra till huset.
 
 
Grinden in mot innergården byttes ut till en spaljédörr och längs med gången in mot dörren placerades höga ställningar med Murgröna. I singeln mellan de olika dörrarna lades trampstenar i oregelbunden skiffer och här ställdes även en stor rund kruka i komposit som fylldes med Murgröna. 
framsida - från idé till färdigt resultat - före & efter - trädgårdshjälp - trädgårdsinspiration - trädgårdsskiss