PÅGÅENDE TRÄDGÅRDSPROJEKT

 
För ett par månader sedan var vi på ett trädgårdsuppdrag och kunden ville ha hjälp med att få sin trädgård mer spännande, mer levande och såklart även lättskött.
 
 
Denna bilden är från samma fasad fast tagen från uppfarten. 
 
 
Kunden har en hund som gärna springer längs med trådstaketet ända fram till framsidan för att skälla och då kom vi överens om att stänga för mellan förråd och huskropp.
 
 
Nu är vår duktiga anläggare Nathell på plats och genomför förvandlingen enligt vår skiss. Alltid lika roligt att få se hur det växer fram. 
 
 
Portaler har byggts över den befintliga gången som ger en spännande gång in mot den privata delen av trädgården. Gräsmattan har tagits bort...

 
 
...och längs med gången har olika växter och träd planterats som mjukar upp och ger grönska. 
En planteringsbädd har murats upp och ska fyllas med ytterligare växter. 
Fortsättning följer....
portaler - spaljéplank - trädgårdsdesign - trädgårdsinpiration - trädgårdsskiss - utemiljö